Thursday, April 10, 2014

Loser Shit

Baik. Tak
Rajin. Tak
Cantik. Tak
Pandai. Tak
Solehah. Tak
Kaya. Tak
Memandu. Tak
Masak. Tak
Main gitar. Tak
Suara sedap. Tak
Sukan. Tak
Teman lelaki. Tak
Jawatan. Tak
Berguna. Tak
Loser Shit. Ya

No comments:

PENUNGGU